Mærkbar Politikudvikling

2011-12-27-098.JPG2011-12-27-099.JPG

2011-12-27-100.JPG2011-12-27-101.JPG

Disse billeder viser et ambitiøst og nytænkende eksempel på politikudvikling. Tirsdag den 13. december 2011 – 13.12.11 – slap House of Futures’ performancegruppe, Fiction Pimps (the one and only!) et hold af Tunnelbørn løs i Københavns gader. Deres mission og mål var at sætte diskrimination som et socialt og menneskeligt – og københavnsk – fænomen på dagsordenen. Ikke på den formelle politiske dagsorden, der drejer sig om love og regler, men på den helt personlige dagsorden hos forbipasserende i gadebilledet.

Tunnelbørnene – se deres særegne baggrundshistorie her – gennemførte en aktion flere steder i byen ved checkpoints, hvor strømmen af fodgængere blev bremset og sorteret i forskellige kategorier – f.eks. pensionister, ledige, beskæftigede, studerende – som så blev anvist hver deres passage gennem checkpointet. Ved udgangen fik de udleveret en seddel med påskriften “Du er lige blevet udsat for diskrimination”. Bagpå faktaoplysninger om menneskerettighederne, og om, hvor mange københavnere, der rent faktisk oplever sig diskriminerede – og så fremgik afsenderen, nemlig Københavns kommune.

Kommunen har her kastet sig ud i at bruge aktivist-, fiktions- og performancestrategier til at konfrontere folk med problemstillingen – diskrimination – så de mærker den overraskende, personligt og på egen krop. En potentielt langt stærkere effekt, end et tv-indslag eller en outdoor-annoncering. Og også en kvalitativt meget anderledes effekt, der åbner nye perspektiver for mødet mellem borgere og politik i samfundet.

Det er et eksempel på relationspolitik, hvor nogle af de allervigtigste elementer til et godt samfund er på spil: Forståelse og tillid. Mellemmenneskelige relationer i hverdagen, som det i de fleste tilfælde vil være absurd at opstille lovregler for at regulere. Men netop når disse elementer er så vigtige – og ikke mindst under indtryk af globalisering og store samfundsforandringer – bliver relationspolitikken helt essentiel. Og derfor er der hårdt brug for at udvikle nye relationspolitiske virkemidler, som kan virke aktivt og aktiverende i mødet mellem mennesker, og som er direkte engagerende og dialogskabende på en måde, som en pjece, en folder eller et tv-spot aldrig kan blive.

Se også reportage og artikel i Politiken om 13.12.11 her.