Olsen & Svendsen

De næste transformationer

Af Søren Steen Olsen, Pre-analysis articles i projektet In 100 years – starting now.
Der er grænser for vækst , og det ha r der altid været. Ma nge sa mfund er bukket under i konflikten med deres eget nat urgrundlag. Andre er lykkedes med at overvinde akut truende bæredygtighedskonflikter gennem transformat ion af teknologisk og økonomisk karakter – ofte for senere at st øde ind i nye problemer.
download pdf

Approaches and methodology

By Søren Steen Olsen, Pre-analysis articles in the project In 100 years – starting now.
How we use Futures Studies methods
Keywords: Project elements, knowledge development, futures studies, scenarios, the seminars.
download pdf

Om vækstbegreber

Af Søren Steen Olsen, Pre-analysis articles i projektet In 100 years – starting now.
Introducerende artikel til generelle vækstbegreber
med fokus på BNP .
download pdf

Fra Malthus til Brundtland – og videre

Af Søren Steen Olsen, Pre-analysis articles i projektet In 100 years – starting now.
De sidste 200 år har i historisk målestok være en helt unik periode, som har adskilt sig ved, at mærkbar vækst i både økonom i, befo lkning og levestandard har været et normalt fænomen.
download pdf

God, ond eller grusom økonomisk vækst

Af Søren Steen Olsen, Pre-analysis articles i projektet In 100 years – starting now.
Læs om forskellige typer af vækst, formålet med vækst og normative positioner på økonomisk vækst.
download pdf

Begreber om bæredygtighed

Af Søren Steen Olsen, Pre-analysis articles i projektet In 100 years – starting now.
Introducerende artikel om bæredygtighedsbegreber
med fokus på de overordnede begreber ”svag” og
”stærk” bæredygtighed.
download pdf

Analyse: Store ideer vil afløse spin og spil

Af Steen Svendsen & Søren Steen Olsen, Politiken, august 2009
De politiske udfordringer i det næste tiår kræver mere end det ævl og kævl, som Christiansborg byder borgerne.
læs den online

The business of policy

Af Steen Svendsen & Søren Steen Olsen, Fremtidsorientering #3 2009
Der er brug for at sætte fokus på politikudvikling. Det er nødvendigt for at fremtidssikre politiske løsninger, og det kræver, at ministerier, kommuner, organisationer og virksomheder anerkender politikudvikling som et særligt arbejdsfelt. Der er brug for, at politikudvikleren har rum og råderet – ikke på fortidens, men på fremtidens vilkår.
download it in english or danish

Ungdommen fylder 50

Af Steen Svendsen og Søren Steen Olsen, Fremtidsorientering #1 2009
Hvor står ungdomskulturen i dag efter de første turbulente 50 år, og hvor er den på vej hen? Få tre interessante perspektiver: Den livslange ungdom, den nye ungdom og den svære ungdom.
download pdf

Brud. Spin og taktik skal dø, politik skal leve

Af Steen Svendsen og Søren Steen Olsen, Politiken, februar 2008
Megatrends kan ikke bruges i det praktiske arbejde med kommunikation. Med mindre de bliver oversat til business trends. Og/eller man udvider kommunikationsbegrebet, så det også omfatter handlinger.
download pdf

Walk the walk – megatrends og kommunikation

Af Søren Steen Olsen & Steen Svendsen, Market
Megatrends kan ikke bruges i det praktiske arbejde med kommunikation. Med mindre de bliver oversat til business trends. Og/eller man udvider kommunikationsbegrebet, så det også omfatter handlinger.
læs den online

Top. Pyramidens bund må øverst på dagsordenen

Analyse. Af Søren Steen Olsen og Steen Svendsen, Politiken 18. februar 2007
Det er blevet sagt, at en økonom er en person, der er uddannet til at ignorere en tusindkroneseddel, der ligger og flyder på gaden. Hvorfor? Jo, for hvis der virkelig lå penge på gaden, var der allerede nogen, der havde samlet dem op. En lignende krystalklar logik gør sig gældende i forhold til verdens fattigste mennesker: Der er ikke penge i at betragte dem og bearbejde dem som et marked – for hvis der var, så var der nok nogen, der havde gjort det allerede.
læs den online

Stemning. Øget velstand gør os ikke lykkeligere

Af Søren Steen Olsen og Steen Svendsen, Politiken 23. november 2006
Stigende velstand er ikke lig med lykke. En britisk økonom vender op og ned på konventionel økonom-visdom for at forklare det.
Bliver vi mere lykkelige i fremtiden? Nej, i hvert fald ikke hvis vi fortsætter som hidtil. Den generelle, gennemsnitlige tilfredshed med tilværelsen har ikke ændret sig de sidste 40 år. Og der er tilsyneladende ingen sammenhæng mellem den stigende velstand og tilfredsheden. Hvis der har været en sammenhæng mellem de to udviklinger, blev den afkoblet helt tilbage i 60’erne. Siden da har vi været næsten nøjagtig lige mellemfornøjede, år ud og år ind – mens velstanden er fortsat med at stige.
læs den online