PERFORMANCES SOM HYLDEST TIL VIRGINIA WOOLFS ‘EGET VÆRELSE’

INVITATION

Skærmbillede 2015-09-09 kl. 16.31.24

Midt i maj, når trærnes skygger begynder at bevæge sig dybt ind i de lange lyse aftener, inviteres du til her at opleve to performances i Søndermarken:

Til ‘FORTÆLLINGER I KILDEGROTTEN’, hvormed Inga Gerner Nielsen initierer en fælles fortællende bevægelse tilbage i de tilstedeværende deltageres egne livshistorier – med udgangspunkt i Marit Benthe Norheims skulpturelle bearbejdelse af Marie Villads liv og digte. Tilmelding nødvendig på kildegrottenevent@gmail.com til fredag d. 20 og lørdag d. 21 maj klokken 17:30 – 19:30 

Og til det tredje værk i rækken af Nana Francisca Schottländers serie af beboelsesværker PLEASE BE HERE NOW. Nana Francisca vil opholde sig tre dage og tre nætter i Eremittens Hytte i Søndermarken for her at undersøge og skrive om sin oplevelse af- og refleksioner om afsondrethed. Den indre tankeprocess kan følges direkte på en liveblog. Performancen foregår i tidsrummet torsdag d. 19. kl. 15:00 til søndag 22. maj til kl: 15:00 Følg hendes skrive-process live på bloggen: www.pleasebeherenow.dk/dwelling3.html

TEMA

De to performances tematiserer på forskellig vis betragtninger fra den fiktive afhandling Eget Værelse, hvormed Virginia Woolf undersøger hvilke forhold der må være til stede for at en kvinde kan virke som forfatter. Til sammen er de en manifestation af værdsættelse og fokus på nødvendigheden af to adskilte, men altid forbundne rum for væren og refleksion; En-rummets og det delte rum. Et rum til nærvær og fordybelse med sig selv. Og et rum for udveksling af refleksioner og erfaringer med hinanden.

Læs mere herunder om de to performances, baggrunden for deres skabelse, samt om hvordan man kan tilmelde sig / opleve performancerne.

.

Foto: Claus Ørntoft

Foto: Claus Ørntoft

 

FORTÆLLINGER I KILDEGROTTEN v. Inga Gerner Nielsen

Ønsket om at invitere til Fortællinger i Kildegrotten udspringer af performance kunstner Inga Gerner Nielsen og billedkunstner Marit Benthe Norheims samtaler, mens de lagde mosaikker i Kildegrotten forrige år. Her ledte Benthes fortællinger om Kildekonens Marie Villads vilje til at digte Ingas tanker tilbage ind i Virginia Woolf’s bog Eget Værelse. Woolf tager i bogen sin læser med på en ung studerendes søgen på universitetsbiblioteket efter kvinder i litteraturhistorien. Hun finder her frem til, at kvinden kun optræder i mandens skrift om hende. Kvindernes egne historier blev dengang fortalt mundligt i dagligstuens og køkkenets fællesskab, mens de arbejdede. For at kunne skrive, forklarer Woolf, måtte kvinden have midler til at sidde for sig selv med ro til sit kunstneriske arbejde, i sit eget værelse.

Marie Villads fandt i slutningen af sit liv, som en af de få danske kvindelige digtere vi kender til fra det 19. århundrede, sådan et rum i Søndremarkens kildegrotte. Her kunne hun som kildekone endelig lade fantasien flyde frit sammen med kilden – og samtidig tjene lidt til overlevelsen ved at sælge kildevand og digte.

Læs mere om Kildegrotten på Marit Benthe Norheims hjemmeside: www.norheim.dk  og om Ingas arbejde som performancekunstner: http://ingagernernielsen.tumblr.com

Kvinderne er i dag begyndt at skrive. Heldigvis. Men er vi så holdt op med at dele historierne i de fælles stuer? I ’Fortællinger i Kildegrotten’ bruges greb fra interaktiv performancekunst til både at fortælle vores egne – og samtidig give rum til andres fortællinger.

Som centrum for hver af deltagernes fortællinger står hver af Kildegrottens skulpturelle øer:

VANDET / KILDEN / FANTASIEN / KÆRLIGHEDEN /DEN UNGE KROP / FØDSLEN / OVERLEVELSEN / DEN GAMLE / DET ÅNDELIGE ASPEKT / KILDEKONENS DIGTE

Foto: Claus Ørntoft

Foto: Claus Ørntoft

Alle fortællinger omsluttes af Kildegrottens rumlige lydbillede, komponeret af Tonje Teresse a.k.a Walking Mermaid.

Information om deltagelse i Fortællinger i Kildegrotten:

Man kan både komme til ‘Fortællinger i Kildegrotten’ uden at kende nogen i forvejen. Man kan også komme som en lille gruppe af venner eller familie, som ønsker at prøve at dele livserfaringer på en ny måde med udgangspunkt i Kildegrottens kunstværker.

Skriv til kildegrottenevent@gmail.com for at melde dig eller din gruppe til. Der er begrænset antal pladser i kildegrotten. Du vil derfor modtage en bekræftelse per email af din tilmelding.

Medbring 80 kr. som bl.a går til fælles the, vin, småkager og andre snacks.

Arrangementet starter kl. 17.30 og varer omtrent to / til to en halv time (med pauser).

.

PLEASE BE HERE NOW Dwelling #3: Seclusion/En-rum v. Nana Francisca Schottländer 

Please Be Here Now er et fortløbende performance-projekt, der består af en række laboratorieværker af og med Nana Francisca Schottländer. Værkerne tager udgangspunkt i beboelser af specifikt udvalgte steder og rum for at undersøge, hvordan disse kan skabe ramme om levende, kropsliggjorte diskurser af relevante temaer.

Beboelserne er ikke færdigformulerede værker, men rammesatte processer. De er undersøgelser af og symbioser mellem iscenesættelse, performance-forskning og publikumsinddragelse. Hver beboelse forholder sig til et specifikt tema, som belyses gennem performerens egen væren på stedet og med temaet samt litteratur og udvalgte inviterede gæster. Det materiale, i form af billeder, video, tekst, o.a., der genereres i løbet af hver beboelse, eksponeres i forskellige formater som en del af værket.

Læs mere om Nana Francisca på hjemmesiden: www.nanafrancisca.com og om det første beboelsesværk, PLEASE BE HERE NOW, Dwelling #1: The body : www.pleasebeherenow.dk

Med inspiration fra Virginia Wolfs tekst ’Eget Værelse’ fra 1929 og Heideggers bog ’Poetry, Language, Thought’ fra 1971, såvel som anden litteratur, udforsker Nana Francisca Schottländer ’afsondretheden’ eller en-rummet som begreb, som præmis og som udgangspunkt for tænkning og skabelse. Rammen er Eremithytten i Søndermarken – efter sigende trak selv Oehlenschlæger sig tilbage for at tænke og skrive her. Den indtages nu i tre døgn af den kvindelige performance- og konceptkunstner, som, på invitation af Inga Gerner Nielsen, skaber sit beboelsesværk som en dialogisk modpol til projektet Fortællinger i Kildegrotten – en manifestation af en-rummet som en nødvendig respit for refleksion og skabelse; et udgangspunkt for det, at have fortællinger, der kan deles med andre.
..
Værket bliver det tredje i rækken af beboelsesværker – midlertidige, eksponerede beboelser, der fungerer som live, legemliggjorte laboratorier til undersøgelse af grundlæggende temaer omkring vores væren i verden, som mennesker, med andre mennesker.
.
I dette værk består de eksponerende elementer i, at på forhånd udvalgte gæster inviteres ind i rummet for at dele deres refleksioner om alene-hed eller afsondrethed og i, at den tekst, der genereres i løbet af de tre døgn, kan følges på den tilknyttede blog: www.pleasebeherenow.dk/dwelling3.html
..
Med værket ønsker Nana Francisca Schottländer at undersøge, hvilke parametre, der i vor tid matcher de forhindringer for refleksion og skabelse, som Virginia Woolf identificerer i sin tekst ’Eget værelse’. Hvad er det, der afholder os fra at opsøge en-rummet – og hvad sker der, når man gør det? Er det stadigvæk kønsbestemt, eller er nutidens forhindringer fælles for både mænd og kvinder? Hvad er det, vi må ofre, for at træde ind i afsondretheden?

 

Fra det første beboelsesværk hos Nørgaard på Strøget

Bogudgivelse efter de første beboelsesværker

Performancerne i Kildegrotten og Eremittens Hytte i Søndermarken er arrangeret i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen & støttet af Frederiksberg Fonden

Other Story

Other Story is an independant film project. We collect stories and gather voices.

Jan is 19 years old and from Syria. We borrowed a car, to shelter us from the rain, and Jan told us about his love of music, singing, and how he dreams about becoming a citizen.

This is the third short-film in the series of Other Story films, dedicated to all the refugees and immigrants who face uncertainty every day around the world.

We met Elias from Syria, six hours after he had arrived on the Island of Kos together with 25 other refugees, on an inflatable boat.

Some hours later, without having slept, he sat down with us, and shared some of his reflections.

This voice belongs to Ali, whom we met on Kos, Greece, just after he travelled from Bodrum, Turkey, in a leaking boat. While waiting for some documents, we spoke to him about love, dreams and Iraq.

 

The Boarding School har åbnet sine døre

Gode stemninger på Inkonst.

A Mode Stepping into The Protector of the Archive, opening the archive.

A Mode Stepping into The Protector of the Archive, opening the archive.

Frem til 20. september 2015 er kunst- og kulturhuset Inkonst i det centrale Malmø omdannet til en kostskole. Bag initiativet står Sisters Academy, og lederen af skolen, Gry Worre Hallberg, har etableret The Boarding School for at finde ud af, hvad der sker, når undervisning tager udgangspunkt i kunstneriske og poetiske aspekter. Allerede den første dag havde 30 personer ladet sig indskrive til både skole og overnatning.

Student at theremin class.

Student at theremin class.

Det rationelle

-Den normale undervisning, fx på danske folkeskoler, tager jo afsæt i en tro på det rationelle og den økonomiske produktivitet. Vores projekt her på Inkonst har en kritisk holdning til den samfundsstruktur, som hylder industrialiseringen og det økonomiske, siger Gry Worre Hallberg.

Sammen med 30 danske performere arbejder hun i døgndrift på, at de besøgende på The Boarding School bliver udfordret af forskellige universer og installationer.

Visiting teachers, artists and researchers and Sisters Academy students and staff in the dining hall doing the dinner ritual.

Visiting teachers, artists and researchers and Sisters Academy students and staff in the dining hall doing the dinner ritual.

 

Klassisk form

-Vi har valgt den klassiske kostskoleform, hvor folk overnatter på skolen. Vi tror på, at det stimulerer den kritiske tankegang. Som gæst på The Boarding School vil man opleve forførende paradokser, og vi vil gerne understøtte de refleksioner, som finder sted, mens man bevæger sig rundt på Inkonst, siger Gry Worre Hallberg.

Evening Entertainment with Dorit Chrysler.

Evening Entertainment with Dorit Chrysler.

www.sistersacademy.dk
www.sistersacademymalmo.se

– eg
photo: diana lindhardt // The I of Sisters Academy

 

 

 

KINSKI – avantgarde cinema and performance art on the Danish countryside

At House of Futures we are well aware that visions for the future and ideas on overcoming demographic, ecological or national/international political challenges are not always created in strategic planning sessions. No, very concrete visions of the future will sometimes spring from journeys through unknown, yet strangely familiar landscapes; in a sudden strong sense of belonging to a place not yet created.

This summer Inga G. Nielsen, one of the three performance artists from House of Futures, and a group of new and old friends found a place like that in Tolne, a small countryside village on the edge of the dark forest in Vendsyssel, the very North of Denmark. This blog shortly introduces their vision, the association and finally how they will introduce KINSKI, an  avantgarde cinema and performance art residency – and thereby put TOLNE on the map of the cultural exchange program TANDEM Europe.

IMG_2743

KINSKI in-spe in the small town of Tolne

KINSKI is a small association of artists and cultural entrepreneurs gathered in a little village on the tip of Denmark. Its architectural basis is an ancient dairy, which is currently being restored into a venue for cinematographic expression and solo performance art. Carefully embedded into the local social sphere of the village on the one hand and with a strong basis in the international art scene on the other, it challenges the urban assumption of the european countrysides being abandoned to right-wing populists. Activities therefor center around the involvement of local refugees in curation, organization and artistic expression.

Inga writes:

Tolne is such a wonderfully strange place. Perhaps the closest you can come to TWIN PEAKS in Denmark. That summer, last year when Johannes and I visited Tolne and Frederik and Asger showed us the old dairy factory they had just bought in order to start their cinema, we started dreaming with them. Dreaming for real. Of a life up there. A life in a rural area, in which we would be able to live and do what we love among people so different from us, touching ground locally, whilst expanding our European network. We are motivated to bring other artists up here, because we expect them to enjoy letting their work and current thinking be inspired by the local spirit/s of Tolne. A place so far away from the city, but where challenges such as the coming of Syrian refugees (walking the roads between the refugee center and Hjørring) become ever more visible. With the support of ‘Venligboerne’ (the local initiative to welcome refugees), our ambition is to involve those other new arrivals to the extent, where they will be able to take on the task of running the house in periods. This includes curating the movie- and possibly the performance art program. We know from our own experience how artistic work builds a sense of self and value. KINSKI is thus our way to create a place of high artistic and personal value for ourselves and other “foreigners” in this somewhat unheimliche land of the Danish countryside.

I have experienced in earlier projects how performance art can facilitate strong encounters between two parties alien to each other. For instance by adding a fictional level to the House of Futures seminar-series ‘In 100 Years’ (http://in100y.dk) or at events for and about the conditions of asylum seekers in Copenhagen with the performance collective Club de la Faye and other groups. The performance artist can – in the best case – turn into the strange Other, that allows for the alien parties to meet whilst observing a third “thing”.

t_vid_kinski_ausbruch_2_dccd79a446

Klaus Kinski, German actor.

URBAN STANDARDS FOR ARTISTIC PRODUCTION ON THE COUNTRY SIDE

The ambition of KINSKI is to work under the assumption of urban standards in curation and reception, whilst producing on and for the countryside. We therefor assume our collaborators (locals & refugees) to be/come ready for a meeting within the paradigmatic art forms of modernity and post-modernity: experimental cinema and performance art. The region of Vendsyssel has proven to be a good spot for the avantgardes, hosting the famous Skagen-painter ́s colony at the turn of the century. KINSKI is now setting out to challenge the more nostalgic notions of this local history: questioning the linkage of countryside and mere artistic craftmanship by providing a place for younger, participatory forms of cultural production and artistic agency.

In order to provide the project with that exact connection into the urban, european perspective that we need and don ́t want to lose, we applied – and were selected to take part in the final round of the European TANDEM project.

http://tandemexchange.eu

11751756_411559525694521_5013589887475349263_n

Tandem Europe projects, final round

TANDEM Europe has been created in order for social entrepreneurs to meet and potentially find a partner in order to develop a prototype for a project together through workshops in Milan in October 2015. We know that there is much knowledge and inspiration for us to gain out there based in experience with artistic projects in similarly challenging areas in Europe.

We are looking very much forward to participating. KINSKI is only at its beginning, whilst the Dairy Factory is being restored into a cinema and stage. However, we believe in the synchronicity of sharing its vision in Milan whilst building it in Tolne. It is a very good possibility for the alchemy of embedding the european and the local into each other.

TEAM

Asger Vedel-Jensen and Frederik Sams:

Cinema program , infrastructure administration of Tolne Avantgarde , local community embedding, local fundraising.

Inga G. Nielsen & Johannes M. Schmit , curator of the performance art program project and volunteer coordinator , fundraising, international embedding

‘Venligboerne’, local initiative for refugees, partners for collaboration and workshops.

393574_10150445495197982_2138165616_n

Inga, performing as an agent in The Mystery of Acorn Falls, the 3rd of our four seminars ‘In 100 Years’ (2011).

Chora Connection

Chora Connection is a new platform with the vision of creating a resilient and sustainable society. It is based on the center assessment process “In 100 Years – starting now. Reworking sustainability and growth”.

“They can’t have it, and we can’t keep it!” – watch video from Chora Connection opening seminar and reception at 12 march 2015.

Top