2020-mål på det sociale område

HOF-partner Public Futures var medansvarlig for stormødet om Regeringens sociale 2020-mål, der fandt sted 21.-22. november 2013. Rådet for Socialt Udsatte havde inviteret NGOer på området til at debattere regeringsoplægget og formulere bud på supplerende mål og inspiration til, hvordan målene kan nås. Og på fremtiden på det sociale område. Public Futures var med i tilrettelæggelse og facilitering samt efterfølgende rapportering fra mødet, der omfattede mere end 70 deltagere fra

Slow democracy: Politik fra de lokale græsrødder

Ny bog om, hvordan man skaber et livskraftigt lokalt demokrati, der kan skabe engagement og aktivitet i lokalsamfund. Den er skrevet af en lokaldemokrati-medarbejder/aktivist og en demokratiforsker og Ph.D. fra Harvard. Se bogens hjemmeside her. Bogen er ikke bare beskrivende og perspektiverende, men har også en “how-to” guide til, hvordan man gør i praksis. De to amerikanere sætter i høj grad deres lid til det lokale frem for top-down tilgangen