25% of all-time global GDP produced since 2000 – true!

About a year ago, The Economist produced a graph which has been making the rounds. It depicts the development in global economic output over the last 20 centuries, representing the output of each century as a percentage of combined output since AD 1. The graph, along with some commentary, can be found here, and it looks like this (click for larger version): As you can see, it also depicts the

Rio+20 og politik fra neden

Forud for Rio+20 skrev Elinor Ostrom denne kommentar: Green from the grassroots. En kommentar, som rækker videre end til blot denne konference. Ostrom laver en elegant syntese mellem på den ene side nøgterne forventninger til hvad FN-systemet og globalt bindende aftaler kan levere og på den anden side både en indtrængende appel og et opløftende syn på, hvordan overlappende politik på mange niveauer, kan og må føre os i den rigtige retning.

ISSUES 2 er nu online

ISSUES 2 summing up the project is now online. Read more about the magazine and the content. April 19. 16.00-18.30 Launch of ’issues 2’ It’s 160 pages about sustainable development in a 100 year perspective. 170 visionaries took part in the one year process of framing the two preferred future scenarios towards 2112. Come by and have a drink and your own free copy. Read more about the project ‘In100Years

Nye Ideer Om Fattigdom

“Rapporten tegner ikke et billede af kontanthjælpsmodtagere, der har det fint med at nasse på de offentlige kasser. Langtfra. Derimod viser den et hæsligt billede af fattigdom som en bitter blanding af afsavn, skam, selvbebrejdelse, isolation, mindreværd og selvmordstanker.” Sådan hedder det i Ritzaus omtale af en netop udkommet rapport om fattigdom, som public futures har lavet sammen med Rådet for Socialt Udsatte. Rapporten videregiver budskaber fra tre dialogmøder med

OAK FOUNDATION HOSTS EUROPEAN FORUM FOR ENVIRONMENTAL IMPACT VENTURES

Dominic will attend two days of meetings in Geneva, Switzerland on 23rd to 24th April. These meetings are hosted by the Oak Foundation and call together leading environmental foundations from across Europe for the purpose of setting new goals for philanthropic ventures within the current context of sustainable development. The Club of Rome will also be present in order to present and discuss the current status of “Limits to Growth”,