Nye Ideer Om Fattigdom

“Rapporten tegner ikke et billede af kontanthjælpsmodtagere, der har det fint med at nasse på de offentlige kasser. Langtfra. Derimod viser den et hæsligt billede af fattigdom som en bitter blanding af afsavn, skam, selvbebrejdelse, isolation, mindreværd og selvmordstanker.”

Sådan hedder det i Ritzaus omtale af en netop udkommet rapport om fattigdom, som public futures har lavet sammen med Rådet for Socialt Udsatte. Rapporten videregiver budskaber fra tre dialogmøder med mennesker ramt af fattigdom, som vi gennemførte i januar og februar. Det var heldagsmøder, som for mange af deltagerne åbenlyst var en kærkommen mulighed for at fortælle deres egen historie, og hvor de også greb lejligheden til at formulere ønsker til initiativer og forandringer, der kan afhjælpe situationen og bringe dem videre. Rådet for Socialt Udsatte har samlet budskaberne til følgende fire punkter til den socialpolitiske dagsorden, når der i den kommende tid skal arbejdes med en ny socialreform:

* En værdig behandling i de offentlige tilbud

* En personlig rådgiver og vejleder i stedet for standardiserede hjælpetilbud, der ofte er spild af penge

* Gældssanering

* Bedre muligheder for akut hjælp til enkeltudgifter, f.eks. tandbehandling

Det er en deprimerende, men gennemgående melding, at det sociale system møder folk på en meget negativ måde, der ifølge de fattiges egen oplevelse er med til at fastholde folk i fattigdom, snarere end at hjælpe dem videre.

Rapporten kan findes på Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside her: “Jeg drømmer om, at min journal bliver brændt”.

Ritzaus omtale er bl.a. bragt på jp.dk.

Rapporten som pdf.

Hør også Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte, som var i P1 Morgen om rapporten: “Systemet fastholder de socialt udsatte i fattigdom”

—-
Update: Den politiske blog 90mandater.dk udnævner rapporten til “Ugens absolutte must read!”: “Den rige verdens fattigdom”