2020-mål på det sociale område

HOF-partner Public Futures var medansvarlig for stormødet om Regeringens sociale 2020-mål, der fandt sted 21.-22. november 2013. Rådet for Socialt Udsatte havde inviteret NGOer på området til at debattere regeringsoplægget og formulere bud på supplerende mål og inspiration til, hvordan målene kan nås. Og på fremtiden på det sociale område.

Public Futures var med i tilrettelæggelse og facilitering samt efterfølgende rapportering fra mødet, der omfattede mere end 70 deltagere fra over 50 organisationer og sociale tilbud. Der blev arbejdet fokuseret, og formuleret en lang række ideer til inspiration og anbefaling.

Rapporten fra stormødet kan hentes på Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside.