The world in 2114 – three takes

100-års forudsigelser synes at være blevet mere almindelige at arbejde med. Financial Times har bedt tre indflydelsesrige Ivy League økonomer – to af dem med Nobel-priser bag sig – om et bud på verden om 100 år: The world in 2114. De vælger hver deres fokus. Martin Weitzman fokuserer på klimaforandringer og muligheden for geo-engineering, dvs. afbøde den globale opvarmning gennem f.eks. at sende svovldioxid op i stratosfæren, som kan “skygge”

2020-mål på det sociale område

HOF-partner Public Futures var medansvarlig for stormødet om Regeringens sociale 2020-mål, der fandt sted 21.-22. november 2013. Rådet for Socialt Udsatte havde inviteret NGOer på området til at debattere regeringsoplægget og formulere bud på supplerende mål og inspiration til, hvordan målene kan nås. Og på fremtiden på det sociale område. Public Futures var med i tilrettelæggelse og facilitering samt efterfølgende rapportering fra mødet, der omfattede mere end 70 deltagere fra

Slow democracy: Politik fra de lokale græsrødder

Ny bog om, hvordan man skaber et livskraftigt lokalt demokrati, der kan skabe engagement og aktivitet i lokalsamfund. Den er skrevet af en lokaldemokrati-medarbejder/aktivist og en demokratiforsker og Ph.D. fra Harvard. Se bogens hjemmeside her. Bogen er ikke bare beskrivende og perspektiverende, men har også en “how-to” guide til, hvordan man gør i praksis. De to amerikanere sætter i høj grad deres lid til det lokale frem for top-down tilgangen

In100Y – published in the states

December-nummeret af Utne Reader (“The best of the alternative press”) bringer vores artikel “Power of Nature”. Det er det ene af de to scenarier, vi udarbejdede som en del af House of Futures-projektet “In 100 years – starting now”. Og ja, stod det til os, skulle de også have bragt det andet scenarie, “Man-made world”. En af de vigtige ideer med at arbejde med scenarier er netop, at der er flere end et –

Sandy Og Klimaforudsigelserne

Orkanen Sandy hærger USAs atlanterhavskyst. Hvis den hærgede Europa, ville den se ud som på billedet (hentet fra BBCs hjemmeside). Stort set hele Vesteuropa ville være i skudlinien på en og samme gang. Så galt gik det ikke denne gang, men hvad med fremtiden? I vores In100Y-projekt var de menneskeskabte klimaforandringer helt centrale, og en af de ting, der blev nævnt, var, at den globale opvarmning skaber en stigende hyppighed af ekstreme vejrfænomener.