In100Y – published in the states

December-nummeret af Utne Reader (“The best of the alternative press”) bringer vores artikel “Power of Nature”. Det er det ene af de to scenarier, vi udarbejdede som en del af House of Futures-projektet “In 100 years – starting now”.

Og ja, stod det til os, skulle de også have bragt det andet scenarie, “Man-made world”. En af de vigtige ideer med at arbejde med scenarier er netop, at der er flere end et – flere mulige billeder af fremtiden, der kan skabe et udfalds- eller variationsrum, der stimulerer til åbenhed over for fremtidens muligheder.

“Man-made world” kom ikke med i den trykte udgave, men det findes på Utne Readers hjemmeside, her, som en “online only”-artikel. 

Hvordan laver man scenarier for en hundredeårig tidshorisont? Vi valgte at tage udgangspunkt i hvilken livs- natur- og verdensopfattelse, hvilket mindset, der ville være dominerende. Sammen med de mange deltagere i processen fik vi indkredset to væsensforskellige mindsets, som begge potentielt kan være motivations- og drivkræfter i den transformation, der er nødvendig for at løse bæredygtighedsudfordringen. Bliver det Man-made, eller bliver det Power of Nature?