25% of all-time global GDP produced since 2000 – true!

About a year ago, The Economist produced a graph which has been making the rounds. It depicts the development in global economic output over the last 20 centuries, representing the output of each century as a percentage of combined output since AD 1. The graph, along with some commentary, can be found here, and it looks like this (click for larger version): As you can see, it also depicts the

Rio+20 og politik fra neden

Forud for Rio+20 skrev Elinor Ostrom denne kommentar: Green from the grassroots. En kommentar, som rækker videre end til blot denne konference. Ostrom laver en elegant syntese mellem på den ene side nøgterne forventninger til hvad FN-systemet og globalt bindende aftaler kan levere og på den anden side både en indtrængende appel og et opløftende syn på, hvordan overlappende politik på mange niveauer, kan og må føre os i den rigtige retning.

Naturen: En Falsk Idyl

Denne artikel i Orion Magazine af J. B. McKinnon er noget af det mest interessante, jeg har læst om nutidens naturforståelse. Vi oplever ofte naturen som en kilde til mening og kontakt med noget dybere i os selv, vores forbindelse med verden. Men det gør vi  kun, fordi naturen har mistet sin farlighed for os – vi har tæmmet den, trængt den tilbage, gjort den ufarlig. Og i samme ombæring har

Napoli – en hyldest!

Husets venner Surrend afholdte den 2. maj fernisering på 9 plakater. De 9 nye plakater fortæller en skør og anderledes historie om byen Napoli, affald og Camorraen. Rektor for Kunstakademiet Mikkel Bogh kom forbi og holdte en tale. Surrend-kunstnere: Pia Bertelsen, Johannes Töws, Jan Egesborg.

Mærkbar Politikudvikling

Disse billeder viser et ambitiøst og nytænkende eksempel på politikudvikling. Tirsdag den 13. december 2011 – 13.12.11 – slap House of Futures’ performancegruppe, Fiction Pimps (the one and only!) et hold af Tunnelbørn løs i Københavns gader. Deres mission og mål var at sætte diskrimination som et socialt og menneskeligt – og københavnsk – fænomen på dagsordenen. Ikke på den formelle politiske dagsorden, der drejer sig om love og regler,