Art Futures

Kom i hus med fremtiden! FREMTIDENS DAG 9.11 2011 kl. 14.30-20.00
i Nybrogade 26a, 1203 København K.

House of Futures i samarbejde med NERVE, www.nerv.dk

Program:

14.30-16.00
Bogreception for ”I begyndelsen var ordet”
Jørn Bies sjette bog ”I begyndelsen var ordet – kommunikationens verdenshistorie” udkom på House of Futures Press den 15. september. Bogen er en antologi om det 64 kvadratmeter store vægmaleri I Begyndelsen Var Ordet med bidrag af bl.a. Ole Fogh Kirkeby, Martin Spang Olsen, Christian Have, Troels Mylenberg, Madeleine Kate McGowan og Sascha Amarasinha. Mød forfatter og kunstmaler Jørn Bie, se skitser til vægmaleriet og nyd et glas vin. Husk kontanter bogen sælges for 200 kroner (vejl. 250,-)
v/House of Futures Press

16.00-17.30
Art Future
Hvordan ville verden se ud, hvis den æstetiske sfæres præmisser dominerede? Inden for kunsten er det netop den æstetiske dimension, dvs. sanselighed, poesi, fantasi, kreativitet, kaos og lyst, der tages mest alvorligt og er den afgørende beslutningsparameter. Dette er ikke tilfældet i den omkringliggende verden i dag. I bølger som ”Arts-in-Business” og ”Creative Leadership” udforskes til stadighed, hvordan kunsten kan inspirere til anderledes udvikling og innovation i og af organisationer. Med ”Art Future” sætter House of Futures denne udforskning på spidsen og opstiller et fremtidsscenarie, hvor kunsten virkelig er den dominerende faktor inden for alle samfundets sfærer.
v/ House of Futures

17.45-18.30
Nerve
Nerve præsenterer sig selv og fortæller om, hvorfor de har valgt Ingeman Abnor som gæst – og så byder de på lidt mad.
Nerve er en svensk/dansk kultur- og erhvervsforening, som synliggør hvordan kunsten og kunstneres kompetencer kan tilføre værdi til og udvikle organisationer. Foreningen og dens medlemmer har inspirerende erfaringer fra sådant arbejde, og Nerve er en platform hvor svensk/dansk kultur- og erhvervsliv mødes.
v/ Nerve

18.30-20.00
Økonomiprofessor Ingeman Arbnor forelæser
Ingeman Arbnor er professor både i Sverige og Danmark. Han har udviklet metoder og giver en række eksempler fra erhvervs-livet og den offentlige sektor. Med dem viser han, hvordan kunsten relaterer sig til visioner, videnskab, forrettninsudvikling, lederudvikling og markedsføring. Der vil være god tid til spørgsmål.
v/ Nerve

Download programmet her

 

Skriv et svar