Embodying Science in The Silver Frame

silver-frame-1

THE SILVER FRAME:
At Science in the City The Silver Frame, developed by the performance artist, Michael Richard will unfold as an artistic basis for dialogue about the room and the way objects, bodies and knowledge behave and transform within it. Through performative interaction, the artist will guide the viewer in crystalizing materials and concrete questions as to how Art may offer itself as a perspective and method for Science?

embodying scienceS:
During the week the performance artists Inga Gerner Nielsen and Sarah Armstrong will be working with their project ‘embodying scienceS’ in an open residency within The Silver Frame. You may for instance come to meet them, as they’re playing with different ways of placing their bodies on two laboratory tables or exploring different perspectives in the room. This being part of the first development of a choreography of different images and figures brought into the laboratory of The Silver Frame. Some from the History of technological inventions of Science and others from psychoanalytical theories of Science Fiction. Some with reference to the experiments and modifications of the body done by performance artists before them.

Through this work they seek to engage in a dialogue with each other, with Michael Richardt and the participants of Science in the City about performance art’s possible relation to science. About how the performance artist could be seen as both the scientist and his object; Frankenstein and his monster, simultaneously. A figure, presented here as a reflection on the possible ability of the performance artist to create her self in her own imaginary image. Reflections about whether we should place our bodies on tables, ready to let ourselves be shaped by technological as well as artistic inventions of the future? A critical discussion, which performance art and an installation such as The Silver Frame can help us focus and expand our view on.

science in the city: 22.06 2014 – 13:00-20:00

Posted in Movers & shakers, Sensing & aestethic experiences

The world in 2114 – three takes

100-års forudsigelser synes at være blevet mere almindelige at arbejde med. Financial Times har bedt tre indflydelsesrige Ivy League økonomer – to af dem med Nobel-priser bag sig – om et bud på verden om 100 år: The world in 2114.

De vælger hver deres fokus. Martin Weitzman fokuserer på klimaforandringer og muligheden for geo-engineering, dvs. afbøde den globale opvarmning gennem f.eks. at sende svovldioxid op i stratosfæren, som kan “skygge” for solens indstråling. En slags global parasol. Han er klar over, at det ikke er uden risici, men fremhæver, at det er den eneste mulighed, vi har for at gøre en hurtig forskel – og at det i øvrigt er relativt billigt.

“It is an extraordinarily contentious idea. Almost no serious observer advocates it as a first line of defence against climate change. But it is the only measure that can lower worldwide surface temperatures immediately. It is also unbelievably cheap.”

Alvin Roth fokuserer på den teknologiske udvikling inden for medicin, herunder præstationsfremmende midler, som han tror vil blive meget udbredt. Lidt usædvanlgit forestiller han sig en todelt udvikling, hvor nogle groft sagt vil vælge at indgå i den globale økonomiske konkurrence, og dermed vil have brug for præstationsfremmende medicin (forbedret kreativitet, forbedret hukommelse osv.), mens andre vil trække sig tidligt tilbage fra arbejdslivet.

“Many will opt for at slower track, spending more time accumulating youthful experiences. Retirement will be a longer part of life and new forms of retirement will emerge.”

Det lyder da egentlig ikke så skræmmende.  Han spekulerer også over, hvordan muligheden for genetik og kunstig fertilitet vil påvirke afkoblingen af fertilitet og børneopdragelse fra seksualitet og parforhold, noget, der åbner for helt nye udviklinger, også i lyset af det forventede lange liv, hvor børneopdragelse vil udgøre en stadig mindre del.

Robert Shiller er dels optaget af en mere økonom-teknisk diskussion af risikovurdering, men har også et godt øje til kunstig intelligens.

Tre hurtige, og trods alt relativt uforpligtende, bud. Man har selv lov at tænke videre – hvad ville man f.eks. selv vælge at fokusere på? Social ulighed? Kinas rolle? Risikoen for krige og katastrofer? Gennembrud i hjerneforskningen? 3-D printere? Fremtiden er – og bør være – stimulerende for kreative tanker.

Posted in Futurism, Long term transformation, Sustainability

2020-mål på det sociale område

stormoederapport.png
HOF-partner Public Futures var medansvarlig for stormødet om Regeringens sociale 2020-mål, der fandt sted 21.-22. november 2013. Rådet for Socialt Udsatte havde inviteret NGOer på området til at debattere regeringsoplægget og formulere bud på supplerende mål og inspiration til, hvordan målene kan nås. Og på fremtiden på det sociale område.

Public Futures var med i tilrettelæggelse og facilitering samt efterfølgende rapportering fra mødet, der omfattede mere end 70 deltagere fra over 50 organisationer og sociale tilbud. Der blev arbejdet fokuseret, og formuleret en lang række ideer til inspiration og anbefaling.

Rapporten fra stormødet kan hentes på Rådet for Socialt Udsattes hjemmeside.

Posted in Politics & policy development

Yesterday at TEDx Copenhagen

“My voice represents an alternative take on the sustainability and climate agenda.

My argument is that something new is happening. Something that I term Sensuous society. The Sensuous experience is at the core of the aesthetic dimension, which has been under prioritized since the Industrialization – A tendency that has potentially been amplified by our current digital age.

By aesthetic I do not only mean form or the way things look but I mean the way we are and behave in the world…”

 

Photo: Diana Lindhart

Dome of Visions represented by:
Benny Jepsen
Kristoffer Tejlgaard
Flemming Wisler
Helene Bjerre Jordan

Sisters Academy represented by:
Bo Eggert Dahl
Denis Rivin
Diana Ø. Tørsløv Møller
Eriko Makimura
Leonora Wulff-Jørgensen
Marie-Louise Werner
Rasmus Knutzen Nielsen
Tusnelda Frellesvig

Music: Tantra Clap// Yaa Lioness & DJ Hvad

Performance continued during the break-out-sessions feat. Sarah Armstrong, dance-performance and Eriko Makimura on piano.

Visuals: Stine Skøtt Olesen

Photo: Mikkel Elbech, TEDx

More photos here by Mikkel Elbech, TEDx.

Posted in Long term transformation, Movers & shakers, Sensing & aestethic experiences, Sensuous Society, Sustainability

Rituel de Papillon

A visual journey through the latest performance universe created by Club de la Faye in Bremen, Germany.

Rituel du Papillon, 2013,
Bremen, Germany
Supported by The Danish Arts Council, Explosive Festival and Basement
*
Camera: Johan Grann
Film edit: Madeleine Kate McGowan
Sound: Victor Lyse

Posted in Long term transformation, Movers & shakers, Sensing & aestethic experiences

Winning the future. Read about it.
:in100Y
“In 100 years – starting now” is an on-going conversation about long-term preferred futures for sustainable societies. It started as a one year project developed and facilitated by House of Futures and supported by the VELUX FOUNDATION. A Core Group of high profile Danish experts followed the project and a number of other collaborators were involved in the making. Read more at in100y.dk

House of Futures is a member of The Association of Professional Futurists, a growing community of professional futurists dedicated to promoting professional excellence and demonstrating the value of futures thinking.

HOF newsletter
Subscribe to our newsletter. Read archive.
Join us on Facebook