HOUSE OF FUTURES

One-to-one performance

Started by letting embassy applicants chose three out of a series of photos, which felt to have some kind of resonance in them. Based on this composition, we then performed a choreography experimenting with different objects, red and baby blue lights, rolling the participant in a wheeled arm chair around to see the imagery performed from/in different angles of the room.A work for the desire for instantly materializing a collective

Dome of Visions – en hyldest til det midlertidige

“Stadsarkitekten har med stor entusiasme fulgt med i det aftryk Dome of Visions har sat på Aarhus […]. Et midlertidigt stykke arkitektur der har dannet ramme om konference og debatter for alle fagfolk i branchen. Bygningen har stillet relevante spørgsmålstegn ved vors byggetraditioner, bæredygtighed og samarbejdsformer […]” Læs mere på Dome of Visions i artiklen: Aarhusiansk hæder til Dome of Visions  

The Embassy is back

The Embassy of Untrue Reality Dark Questions Matter – Rutuel Papillion By Club de la Faye 3-4/10 2013 We had the pleasure of housing The Embassy of Untrue Reality in The Fictional State of Mind in 2012 now its manifested again. This time in Bremen as part of the Explosive festival“Become a citizen of the Embassy of Untrue Reality and explore the fictional state of mind. Club de la Faye

Bæredygtighed & Reciliens

Bæredygtigheden er den utopiske positive vision om det gode samfund og det gode liv. Og det resiliente er mere på den korte bane, altså hvordan skal vi forholde os til de naturkatastrofer der kommer til at ske, siger Gitte Larsen fra House of Futures. Høre mere i Er bæredygtighed ordet? Sproglaboratoriet 19. september 2013 kl. 11:03 på P1 ’Bæredygtighed, læredygtighed, væredygtighed’. Sproglaboratoriet reflekterer igen i denne uge over ord og